‍ دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،
دوره آموزشی حقوق شهروندی با سخرانی آقای دکتر خرازی رئیس  امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی کشور در محل استانداری کرمان برگزارشد.
دراین دوره آموزشی که با حضور جمعی از مدیران و معاونین دستگاه های اجرایی استان تشکیل شد معاونین و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان نیز شرکت کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید