جدا سازی کشتی آرشام از بندر عسلویه به مقصد بندرامام خمینی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر خبرداد: کشتی آرشام پس از پهلوگیری ۶ روزه خود در اسکله پارس بندر عسلویه و بارگیری میزان ۴۷۲۵۳ تن کود شیمیایی اوره، روز پنج شنبه ساعت ۱۰:۱۵ مورخ یکم آبان ماه سال جاری، بندر عسلویه را به مقصد بندرامام خمینی ترک نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید