جلسه کارگروه فنی بازرگانی بذرشرکت خدمات حمایتی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه،

جلسه با حضور آقایان مهندس مسعودی فر مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذرونهال، مهندس افچنگی کارشناس مسئول امور استان ها، مهندس شعبانی مدیر محترم بازاریابی و امور مشتریان، مهندس هوشیار معاون محترم مدیریت زراعت ، مدیریت و معاونین و روسای ادارت شرکت به منظور تبادل نظر و بررسی  راهکارهای موجود درزمینه فروش تمامی بذور تولیدی شرکت در دفتر مدیریت استان تشکیل شد.

و پس از  بحث و بررسی  تصمیمات لازم برای تسریع در فروش بذور اتخاذ شد.

تاریخ جلسه راس ساعت ۹ روز یکشنبه 29 مهرماه

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید