نشست معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی با مدیریت این استان

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

این دیدار معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آقای مهندس صالحی با مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی آقای وظیفه دان واقع در دفتر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد.

در این نشست مباحثی همچون تخصیص انواع کودها، خرید و سهمیه ها نقد و بررسی شد.

در ادامه آقای وظیفه دان درباره تامین به موقع کودهای شیمیایی و حمل و توزیع به موقع صحبت نمودند و این نشست تا ساعت 11:30 دقیقه ادامه یافت.     

تاریخ نشست، روز دوشنبه مورخ 30 مهر ماه

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید