سفر مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال به استان های همدان و کرمانشاه

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال،
آقای مهندس مسعودی فر مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال  به همراه  آقای مهندس شعبانی مدیر بازاریابی و امور مشتریان و آقای افچنگی کارشناس مسئول امور استانها و نقل و انتقال، در سفر دو روزه یی که به استان های همدان و کرمانشاه داشتند، جلساتی با حضورمدیران دو استان، معاونین فنی و تولیدی، مدیران زراعت استان، تمامی کارشناسان تولید بذر و بازرگانی، مدیران مالی شعب، تشکیل دادند.     
در این جلسات ضمن تاکید آقای مهندس مسعودی فر بر اجرای ساز و کارهای لازم در زمینه بازاریابی و فروش بذور توسط استان، توافق شد به منظور سهولت و سرعت بخشیدن به امر فروش بذر، کود مورد نیاز کشاورزان هم زمان با توزیع و فروش بذر در اختیار آنان قرارگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید