جلسه توجیهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

جلسه با حضور نماینده مناقصه گران، مسئول محترم امور اداری و حراست استان در این مدیریت برگزار شد.

در این خصوص رهنمودهایی درباره   انجام امور  و کیفیت بعضی از اقلام مصرفی و غیره به نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه مزبور ارایه شد.

جلسه در تاریخ 30 مهرماه برگزار شد.       

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید