بازدید عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی از استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی از مدیریت استان البرز و همچنین انبارهای کود، ماشین آلات و انبار دپوی نهاده های کشاورزی و سایت بوجاری استان بازدید کردند. 

این بازدید در تاریخ 29 مهر ماه انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید