بازدید و پایش از انبار کارگزاران

بازدید و رصد انبار کارگزاران توزیع کود شهرستان کامیاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از بازدید معاون فنی و مسئول حراست شرکت از کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان کامیاران خبر داد.

محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزود: در این بازدید  ضمن بررسی گزارشات توزیع و فروش کودهای شیمیایی و غیر تکلیفی از انبارهای کارگزاری ها نیز بازدید و توصیه های لازم ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید