توزیع 1588 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری مازندران از توزیع 1588 تن کود کشاورزی از نوع اوره   در شهرستان نکا در 6  ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش   خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 6 کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکا توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید