اتمام عملیات بوجاری جو آبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

با تلاش و کوشش بی وقفه ، عملیات فرآوری بذر جو در محل انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به پایان رسید ( 25/7/97 ) . به گفته مهندس شیردل به رغم شرایط بد اقلیمی سال زراعی گذشته و عدم تحقق برنامه خرید ، بذور با کیفیتی خریداری ، استحصال و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است .

رئیس اداره بذر مدیریت استان تهران افزود : بیش از 170 تن بذر گواهی شده و مقادیر 16.6 تن بذر یوسف مادری و 5.35 تن بذر نصرت مادری ، آماده تحویل به پیمانکاران بذری میباشد . وی همچنین در خصوص فرآوری بذور گندم نیز اظهار داشت : عمیات بوجاری گندم رقم پیشتاز در مورخ 27/7/97 به اتمام رسیده و ظرف یک هفته آینده فرآوری گندم سیروان نیز خاتمه می یابد و عملیات فرآوری گندم رقم سیوند نیز از 29/7/97 آغاز و حداکثر تا 15/8/97 به اتمام خواهد رسید وی در خصوص میزان بذر استحصالی گندم نیز اظهار داشت پیش بینی می شود حدود 2000 تن بذر ، آماده و در اختیار کشاورزان عزیز استان قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید