توزیع کود

توزیع کود اوره در شهرستان دره شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع کود اوره در شهرستان دره شهر دراستان ایلام خبر داد .

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری لغایت 21 مهرماه  مقدار 1564تن کود شیمیایی از نوع اوره توسط کارگزاران توزیع در سطح شهرستان دره شهر ، در بین کشاورزان متقاضی توزیع گردید.

 وی افزود تعداد 7 کارگزار در  شهرستان دره شهر از طریق شبکه کارگزاری طرف قرارداد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعالیت می نمایند که کود مورد نیاز کشاورزان را پس از تامین توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بین کشاورزان متقاضی توزیع نموده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید