توزیع گندم گواهی شده سنواتی میهن درشهرستان سنقروکلیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس حیدری مسئول کارخانه بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرمانشاه اعلام کردمقدر75تن گندم گواهی شده سنواتی میهن جهب بهره برداران شهرستان سنقروکلیایی بارگیری وحمل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید