بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از نحوه تخلیه کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

طی بازدید رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به همراه معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان از انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توضیحاتی در رابطه با چگونگی نحوه تخلیه کود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی استان داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید