شناسایی فروشندگان غیره مجاز کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مدیر حسابرسی بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ورئیس کارگروه کنترل ونظارت وپایش بازار اعلام نمود باتوجه به اینکه درطی 6 ماه گذشته برخی از کودها توسط عوامل غیر مجاز در بازار آزاد باقیمتهای گزاف توزیع وعرضه گردیده است طی دستورالعملی از کلیه استانها در خواست شده  پنج نوع کود که عبارتند از دی آمونیم فسفات ،اوره ، سولفات پتاسیم ، سولفات آمونیم وکلروپتاسیم در بازارکنترل ونظارت و پایش گردد و فروشندگان غیر مجاز و قیمت های فروش آزاد شناسائی واطلاعات مربوطه را به ستاد اعلام نمایند./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید