کود سوپرفسفات تریپل توزیع شده در شهرستان مهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سوپرفسفات تریپل توسط کشاورزان  شهرستان مهران خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود : از ابتدای مهر ماه تا 21 همین ماه مقدار5 تن ونیم کود سوپرفسفات تریپل بین  کشاورزان شهرستان مهران توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید