توزیع 10 تن کود سولفات پتاسیم از طریق بخش خصوصی در سیمرغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری مازندران ازتوزیع  10 تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم در شهرستان  سیمرغ  در 6 ماهه سال جاری از طریق بخش خصوصی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  سیمرغ  توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید