بازدید از کارخانه بذر در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در سفر دو روزه آقای مهندس مسعودی فر به اتفاق آقای مهندس شعبانی مدیر محترم بازاریابی و امور مشتریان شرکت از کارخانه بذر قرق استان گلستان در حین  بوجاری مجدد بذور گندم فله تولید سال گذشته  بازدید بعمل آوردند. بذور فوق فاقد آفت بوده وپس از اعلام نتایج آزمایشگاهی آماده توزیع خواهد شد

همچنین ایشان در جلسه ستاد کلزای استان مازندران که با حضور مدیریت محترم زراعت استان-  مدیران شهرستانها – محققان و تعدادی از کشاورزان پیشرو تشکیل شد شرکت نمودند. در این جلسه در خصوص حدود 750 تن بذر کلزای موجود در در استان بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد مساعدت و هماهنگی های لازم از سوی مدیریت زراعت و معاونت بهبود گیاهی استان مازندران جهت توزیع بذور مذکور انجام پذیرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید