تضامین کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه لزوم ارائه تضامین برای بستن قرارداد با عاملین توزیع نهاده های کشاورزی، مکاتبات لازم با دفتر مرکزی جهت امکان دریافت سفته و هرگونه تضمین برای عاملیت هایی که توانایی ارائه ضمانت نامه های بانکی یا ملکی را ندارند انجام پذیرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید