توزیع 10تن کود سولفات پتاسیم از طریق بخش تعاونی در سیمرغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری مازندران ازتوزیع  10 تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم در شهرستان  سیمرغ  در 6 ماهه سال جاری از طریق تعاونی روستایی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران  از طریق  کارگزار توزیع  تعاونی روستیی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  سیمرغ  توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید