کارگاه آموزشی یارگر گالیکش

بر گزاری کارگاه آموزشی سامانه توزیع کود یارگر در مدیریت جهادکشاورزی گالیکش گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

کارگاه آموزشی توزیع کود یارگر با حضور هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، آشورفارسیانی مدیر، قره سفلو معاون فنی و روسای ادارات، واحدها و مراکز مرتبط و با آموزش کارشناسان شرکت در محل مدیریت شهرستان گالیکش برگزار شد مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  و جهاد کشاورزی  گالیکش  تا کید داشتند :کشاورزان عنایت داشته باشند منبعد مقرر است، درخواست و تحویل کود صرفاً از طریق سامانه یا اپلیکیشن یارگر صورت بگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید