کارگاه آموزشی یارگر رامیان

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه کود یار گر در شهرستان رامیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  از برگزاری کارگاه آموزشی کود یار گر ر شهرستان  رامیان  خبرداد  ان کارگاه  که با حضور گلچین مدیر جهادکشاورزی، حسام و خراسانی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، روسای مراکز جهادکشاورزی و کارشناسان پهنه در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامیان برگزار شد. در این کارگاه آموزشی نحوه ورود اطلاعات، درخواست کود کشاورزان و مراحل تایید آن در سامانه به سمع و نظر حاضرین در کارگاه رسید و در این خصوص بحث و تبادل نظر انجام شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید