آغاز کشت پاییزه گندم درشهرستان سربیشه خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزیبه نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: کشت پاییزه غلات از نیمه اول مهرماه درشهرستان سربیشه آغاز گردیده وپیش بینی می گردد در سال زراعی جدیددو هزار هکتار گندم و1250 هکتار جو در شهرستان کشت گردد.

وی افزود: باتوجه به الگوهای هواشناسی و پیش بینی های صورت گرفته به نظر میرسد سالی پر باران وسرد درپیش رو داریم وبایستی کشاورزان شهرستان نسبت به کاشت، آبیاری و تعذیه به موقع مزارع باکودهای مایع ازته و محلول پاشی های لازم اقدام نموده واز بذور گواهی شده و ضدعفونی شده که مقاوم به سرما بوده و همچنین مقاوم به بیماری سیاهک گندم و زنگ زرد گندم (که در شرایط رطوبت بالا ایجاد میگردد) استفاده کرده تا مشکلات کاشت وهزینه های داشت به حداقل رسیده وعملکرد محصول به حداکثر برسد.

محمد مهدی سعیدی اظهار داشت: ارقام گواهی شده گندم و جو در مراکز توزیع شهرستان درسه بخش مود، درح و بخش مرکزی موجود بوده ودراختیارکشاورزان قرارمیگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید