بارگیری کود شیمیایی اوره در استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در شهریور ماه سال جاری مقدار 240 تن انواع کود به انبار کارگزارانی که در شعاع  300-250 کیلومتری بوده اند، فرستاده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید