کارگاه آموزشی یارگر

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار «یارگر» در شهرستان آق قلا گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی  استان  گلستان  از برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار «یارگر» در شهرستان  آق قلا گلستان خبرداد  وی افزود: این کارگاه با حضور علیرضا گرزین مدیرجهادکشاورزی شهرستانآق_قلا ، علی اکبر مهقانی مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان و کارشناسان پهنه در سالن جلسات این مدیریت برگزار شد. هزار جریبی  تصریح کرد: نرم افزار «یارگر» برای تسهیل در امر توزیع کود شیمیایی طراحی شده و از این پس توزیع کود از طریق این نرم افزار صورت خواهد گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید