توزیع مستقیم 4800 کیلوگرم کود اوره در میاندورود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری مازندران ازتوزیع  4800 کیلوگرم کود کشاورزی از نوع اوره  در شهرستان  میاندورود  در 6 ماهه سال جاری خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

کود اوره  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران به صورت مستقیم در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  میاندورود توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید