برنامه ریزی برای شرکت در جلسه مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت جلسه برنامه ریزی بمنظور شرکت در مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان همدان به تاریخ 22 مهرماه 99 راس ساعت 17 در محل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تشکیل شد.
آقای الیاسی افزود مقرر شد در جلسه مجمع نمایندگان استان همدان که در تاریخ 23 مهرماه 99 برگزار می شود مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان توضیحاتی در ارتباط با چگونگی تهیه، تدارک، توزیع و نحوه قیمت گذاری و سهمیه بندی استانی و شهرستانی و همچنین افزایش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه ارائه نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید