برگزاری جلسه هم اندیشی تولید بذر یونجه در کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

جلسه هم اندیشی تولید بذر یونجه با حضور دکترنقوی رییس مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان،مهندس پوررحیمی معاون فنی وتولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان وکارشناسان شرکت ومرکز تحقیقات کشاورزی در تاریخ بیست وسوم مهرماه برگزارشد.

 مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ضمن اعلام این خبر گفت:براساس تقاضای رییس مرکز تحقیقات کشاورزی درخصوص همکاری در تولید بذر یونجه،امروز همکاران این شرکت درجلسه شرکت نمودند ومققرشد طرح پیشنهادی تا اواخر هفته آینده آماده شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید