پانزده محصول

در پانزده محصول زراعی مقام اول تا پنجم کشور را در اختیار داریم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان  به نقل  از مختار مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی  استان  با بیان مطلب گفت :در پانزده محصول زراعی مقام اول تا پنجم کشور را در اختیار داریم. با کیفیت ترین گندم کشور در استان گلستان تولید می شود و در چند سال گذشته به طور متوسط توانسته ایم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم تولید کنیم.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید