تشکیل کارگاه آموزشی آتش نشانی در استان آذربایجان غربی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

با هماهنگیهای بعمل آمده از سوی معاونت اداری، مالی و بازرگانی با سازمان آتش نشانی استان در مورخه 97/7/24روز سه شنبه کارگاه آموزشی در محل انبار سازمانی با شرکت ۱۱ نفر از همکاران تشکیل و آموزشهای لازم به صورت تئوری و عملی انجام گرفت%س 4/25

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید