کارگاه آموزشی سامانه جدید حمل و نقل و توزیع

چهارمین کارگاه آموزشی سامانه جدید حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی در استان آذربایجانشرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

چهارمین کارگاه آموزشی سامانه حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

این کارگاه آموزشی، روز سه شنبه مورخ 99/7/22 به لحاظ اهمیت موضوع و بدلیل رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله حفظ فاصله اجتماعی، با یک چهارم دیگر کارگزاران تحت پوشش برگزار شد و مقرر گردیده در روزهای آینده برای بقیه کارگزاران استان نیز برگزار شود.

در این جلسه نحوه ثبت اطلاعات در سامانه، گزارش گیری و نکات مهم دیگر سامانه توسط مهندس واحدی نژاد رئیس اداره خرید و فروش نهاده های کشاورزی این مدیریت تدریس شد و سپس به سوالات مطروحه کارگزاران پاسخهای مناسب ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید