تامین و توزیع کود نیترات آمونیوم

تامین و توزیع کود یارانه ای بین کشاورزان شهرستان آزادشهر گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان  به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آزادشهر در تشریح اقدامات حوزه تولیدات گیاهی مدیریت در شش ماه ابتدای سال جاری گفت: نظارت بر مراحل كاشت تا برداشت مزارع گندم در سطح ۱۳۱۵۵ هکتار، منجر به تولید نزدیک به ۴۱ هزار تن گندم به ارزش ۱۰۱۷ میلیارد ریال شده است. همچنین از ۸۹۰ هکتار مزارع جو، ۱۳۵۰ تن محصول به ارزش ۲۷ میلیارد ریال برداشت شده است و در خصوص کلزا، نظارت بر ۲۷۴۵ هکتار، تولید ۴۴۳۰ تن به ارزش نزدیک به ۲۱۰ میلیارد ریال را به همراه داشته است. ممشلی افزود: ۲۴ مورد بازدید و ۶ مورد نمونه‌برداری در راستای پایش قیمت و کیفیت مواد کودی و نظارت بر عدم توزیع کود قاچاق انجام گرفته است و یک مورد کود قاچاق و سه مورد کود تقلبی شناسایی و به سازمان جهاد کشاورزی استان معرفی شد. همچنین تامین و توزیع کود شیمیایی یارانه‌ای اوره به میزان نزدیک به ۲۳۰۰ تن و ۲۰ تن سولفات پتاسیم صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید