افزایش سهمیه توزیع کود شیمیایی کارگزاران بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به اتمام سهمیه برخی از کارگزاران فعال در بخش خصوصی و لزوم تأمین کود مورد نیاز کشاورزان، طی هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی سهمیه برخی از عاملین تحت پوشش مرکز خدمات اقبال لاهوری قزوین تا پایان سال جاری افزایش یافت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید