بازدید کارگزاری بندر ترکمن

بازدید مشترک کمیته نظارت استان بر عملکرد کارگزاری های کود شهرستان بندر ترکمن

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان از   بازدید مشترک کمیته نظارت استان بر عملکرد کارگزاریهای کود  شهرستان بندر ترکمن انجام شد در  این بازدید  امامی نماینده زراعت، مقصودلو نماینده حراست، قاسمی نماینده بازرسی، سید محمد میرصالحی نماینده  شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی استان به اتفاق عنایت قوی رییس اداره تولیدات گیاهی و فرهادنیا مسول حراست و قزل کارشناس تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان از کارگزاری توزیع کود شیمایی خانم گوگلانی انجام شد. به گفته عبداللهی مدیر جهادکشاورزی شهرستان ترکمن، این بازدید با هدف نظارت بر عملکرد کارگزاری های کودهای یارانه دار و نحوه ی توزیع و فروش توسط کارگروه مواد کودی استان و شهرستان انجام پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید