لغو عاملیت استان قزوین

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی:

باتوجه به پایش های بعمل آمده ونظارت وکنترل بر توزیع وعرضه کالا مشخص گردید یک عامل کارگزاری در استان قزوین از شبکه غیر مجاز ( بورس ) اقدام به خرید وتوزیع کود اوره می نماید پس از بررسی ها وجمع آوری مستندات وارائه گزاراشات توسط مدیریت حسابرسی وبازرسی ومدیریت استان  بر اساس دستور مدیر عامل محترم شرکت، عامل کارگزار متخلف در قزوین لغو عاملیت گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید