کود توزیع شده در شهرستان مهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان  شهرستان مهران خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود : از ابتدای مهر ماه تا 21 همین ماه مقدار393 تن ونیم کودشیمیایی  از نوع اوره ,سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم بین  کشاورزان شهرستان مهران توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید