میزان مصرف کود در شهرستان سرابله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از میزان توزیع  انواع کود در شهرستان سرابله استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت : از ابتدای مهرماه تا 21 همین ماه مقدار228  تن انواع کود شامل کود سوپرفسفات ساده وکود اوره , سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم بین  کشاورزان شهرستان سرابله توزیع شد .

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که کود فوق از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان سرابله توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید