مصرف کود اوره درشهرستان سرابله استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از روند مصرف کود اوره درشهرستان سرابله استان ایلام خبر دارد.

آیت جمالی افزود :  از ابتدای  مهر ماه تا 21 همین ماه مقدار 198 تن کود شیمیایی اوره بین  کشاورزان شهرستان سرابله توزیع شده است.

جمالی افزود : این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید