کود نیترات آمونیم در شهرستان دهلران توزیع شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین کود نیترات آمونیم مخلوط سولفات شهرستان دهلران دراستان ایلام خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت: از ابتدا مهرسالجاری لغایت 21 همین ماه مقدار 160تن کود نیترات آمونیم مخلوط سولفات از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان دهلران توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید