کود اوره توزیع شده در شهرستان دهلران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین کود اوره شهرستان دهلران دراستان ایلام خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت: از ابتدای مهر تا 21 همین ماه مقدار 1213 تن کود اوره از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان دهلران توزیع شده است.

جمالی با بیان این مطلب گفت : شهرستان دهلران بیشترین سهم توزیع کود را به خود اختصاص داده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید