کارگاه آموزشی یارگر

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه کود یارگر در مدیریت جهادکشاورزی آزادشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

کارگاه آموزشی کود یارگر با حضور هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، ممشلی مدیر، نوری قره‌تکن معاون فنی و روسای ادارات، واحدها و مراکز مرتبط و با آموزش توسط محمدیان از شرکت داتام فناوری خوارزمی آرین، در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آزادشهر برگزار شد.در این کارگاه آموزشی، نحوه ورود اطلاعات، درخواست کود کشاورزان و مراحل تایید آن در سامانه تشریح و به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید