بازدید مهندس اسفندیارپور از مرکز بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

بازدید مهندس اسفندیارپور از مرکز بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان : جناب آقای مهندس اسفندیار پور مشاور محترم مقام عالی وزارت و مجری طرح خود کفایی گندم کشور در معیت آقای مهندس ملازاده معاون محترم فنی و امور تولیدی شرکت خدمات حمایتی و مهندس مسعودی فرمدیرمحترم امور تولید بذر ونهال  شرکت  از مرکز بوجاری شرکت خدمات حمایتی استان لرستان ونهالستان بازدید نمودند دراین بازدید آقای مهندس کیوان مدیر شرکت خدمات حمایتی  استان  ضمن خیر مقدم اظهار امیدواری کردند با توصیه ها و ارائه راهکارها ی این عزیزان شاهد روند پیشرفت و روبه رشد شرکت  در رابطه با تامین بذر مورد نیاز کشاورزان باشیم . در ادامه آقای مهندس اسفندیارپور و مهندس ملازاده  نقطه نظرات  خود را درخصوص  وضعیت  کمی وکیفی  بذور ارائه نمودند.

لرستان 3

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید