بازدید گروه پایش مدیریت استان از خط تولید کارخانه گلبن بهار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان تهران ؛

در راستای تحقق خودکفایی کودهای شیمیایی ، اولین محموله بیش از 1000 تن خاک فسفات وارداتی به شرکت گلبن بهار تحویل گردید ، به گفته مهندس شیردل ، بر اساس قرارداد منعقده فی مابین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت مذکور ، قرار است حدود 10000 تن خاک تحویل شرکت شده و در ازای آن مقدار15000 تن کود سوپرفسفات ساده دریافت و در اختیار کشاورزان استان قرار داده خواهد شد ، در مورخ 99/7/16 از تاسیسات و مجموعه تولیدی شرکت گلبن بهار از نزدیک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید