فراخوان عموم

فراخوان عمومی و قرارداد خرید50 هزارتن کود سولفات آمونیوم و30 هزارتن نیترات آمونیوم سولفات از تولید کنندگان داخلی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از آگهی  فراخوان عمومی و قرارداد خرید50 هزارتن کود سولفات آمونیوم و30 هزارتن نیترات آمونیوم سولفات از تولید کنندگان داخلی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور خبرداد وی تصریح کرد: این مهم در سال جهش تولید  در مسیر خودکفایی تولید کود های شیمیایی و حمایت از کارخانجات تولید داخل به منظور بهره گیری از ظرفیت موجود در استانهای کشور انجام می گیرد. و تولید  کنندگان داخل استان می توانند آمادگی خود را به این شرکت به آدرس گرگان- خیابان شهید بهشتی- جنب اداره کل منابع طبیعی استان گلستان- شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان یا با شماره دورنگار32221723-017  اعلام نمایند  با جهت اطلاع بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و به وب سایت این  شرکت  به آدرس www.assc.ir مراجعه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید