کارگاه آموزشی سامانه جدید حمل و نقل و توزیع

سومین کارگاه آموزشی سامانه جدید حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی در استان آذربایجانشرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

سومین کارگاه آموزشی سامانه حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

این کارگاه آموزشی، روز دوشنبه مورخ 99/7/21 به لحاظ اهمیت موضوع و بدلیل رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله حفظ فاصله اجتماعی، با یک چهارم دیگر کارگزاران تحت پوشش برگزار شد و مقرر گردیده در طول  1 روز آینده برای بقیه کارگزاران استان نیز برگزار شود.

در این جلسه نحوه ثبت اطلاعات در سامانه، گزارش گیری و نکات مهم دیگر سامانه توسط مهندس واحدی نژاد رئیس اداره خرید و فروش نهاده های کشاورزی این مدیریت تدریس شد و سپس به سوالات مطروحه کارگزاران پاسخهای مناسب ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید