بازدید معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی از انبارهای شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی پس از جلسه بررسی وضعیت تهیه ، تدارک و توزیع کودهای شیمیایی به اتفاق مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران مورخ 24/7/97 از انبارهای شرکت بازدید نمودند . در این بازدید از محل دپو کودهای فله سوپرفسفات تریپل که در تاریخهای 22/7/97 و 23/7/97 از بندرعباس به انبار حمل شده بود گزارشی مصور تهیه و به اطلاع رئیس سازمان جهاد کشاورزی رسید ؛ همچنین آمار موجود کودهای ماکرو و پتاسه نیز جمع بندی گردید که در نهایت مقرر شد با توجه به زمان کشت کلزا در استان ، اقدامات گندم در خصوص خرید و جذب به موقع این کود بعمل آید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید