برگزاری مناقصه بین المللی خرید کود در ستاد شرکت

برگزاری مناقصه بین المللی خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله در پاییز 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای خرید دو محموله سی هزار تن متریک کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله، در روز سه شنبه، بیست و دوم مهرماه سال جاری، ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت، در دفتر مرکزی برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید