توزیع کود سوپرفسفات تریپل درشهرستان دره شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع کود سوپرفسفات تریپل در شهرستان دره شهر دراستان ایلام خبر داد .

آیت جمالی گفت: از ابتدای مهر سال99 لغایت 21 همین مهر  مقدار 10 تن کود شیمیایی از نوع سوپرفسفات تریپل توسط کارگزاران توزیع در سطح شهرستان دره شهر ، در بین کشاورزان متقاضی توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید