تولید 6500 تن بذر گندم در مزارع کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ در سال زراعی گذشته نزدیک به 6 هزار و پانصد تن بذر گندم در مزارع کشاورزی استان تولید شد.

وی افزود؛ با توجه به آغاز کشت پاییزه گندم در برخی مناطق استان قزوین و کشت بذور فوق، کودهای کشاورزی جهت مصرف در مزارع گندم در انبارهای شرکت خدمات خدمات حمایتی کشاورزی موجود بوده و با هماهنگی مدیریت های جهاد کشاورزی توسط کارگزاران استان درحال توزیع می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید