توزیع 909 تن کود کشاورزی از طریق بخش خصوصی در سیمرغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 909تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان سیمرغ در 6 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق 5کارگزار توزیع کود بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان سیمرغ توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید