کیسه گیری کود فله اوره درانبار کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از کیسه گیری کود فله اوره در انبار مرکزی کرمان خبرداد.

محمدمحسن قاسمی افزود:در جهت تامین به موقع کود کشاورزان استان  بلافاصله پس از تخلیه کود فله در انبار،عملیات کیسه گیری کود آغاز شده است و هیچ مشکلی در تامین کود کشت پاییزه در استان وجود ندارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید